Terapia poznawczo-behawioralna

Istnieje podejście w psychologii, które mówi, że nie ma czegoś takiego jak choroby psychiczne, jest tylko zbyt duże nasilenie bodźców negatywnych w szczególnym okresie wrażliwości. Według nowoczesnych poglądów człowiek rozwija się od poczęcia do śmierci. W związku z tym występują okresy, w jakich jest najbardziej podatny na pewnego rodzaju bodźce, i to od nich zależy, czy nastąpi regres czy progres. W sytuacji, w której człowiek nie jest w stanie poradzić sobie sam, powinien skorzystać ze specjalistycznej pomocy, jaką mogą mu zaoferować psychoterapeuci. Istnieje wiele rodzajów terapii, opierających się na różnych teoriach, jednak najbardziej znanym rodzajem jest psychoterapia poznawczo-behawioralna.

Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CBT – cognitive behavioural therapy) jest skuteczną procedurą w leczeniu uzależnień od alkoholu, narkotyków, wszelakiego rodzaju leków w klinice Medox.

Na czym ona polega?

Jak sama nazwa wskazuje, w tym rodzaju terapii wykorzystuje się zarówno wiedzę z podejścia behawioralnego jak i poznawczego. Część poznawcza, stara się odkryć przyczyny problemów, aby następnie możliwe było ich wyleczenie. Skupia się, na wzmocnieniu ducha osoby, własnego poczucia sprawczości oraz np. wewnętrznego poczucia kontroli. Behawioralna część specjalizuje się w oduczaniu złych metod myślenia sprawiających cierpienie. Ten rodzaj terapii jest ograniczony czasowo, większość z nich może się ciągnąć nawet przez kilka lat, ten zaś od kilku tygodni do kilku miesięcy. Spotkania odbywają się raz na tydzień, dwa.

Dla kogo?

Metoda ta pierwotnie została stworzona dla ludzi borykających się z problemem depresji, jednakże dzięki odpowiedniemu podejściu leczone są także różnego rodzaju lęki jak nerwica, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Dodatkowo leczy także zaburzenia nastroju (jak np. dystymia, choroba dwubiegunowa) zaburzenia osobowości, odżywiania, uzależnień, a nawet zaburzenia psychotyczne. Jest to jedna z najskuteczniejszych psychoterapii, co zostało wielokrotnie udowodnione w badaniach klinicznych.

Reasumując u podłoża tej metody leży przekonanie, ze poprzez zmianę szkodliwego sposobu myślenia, można uzyskać zmianę funkcjonowania, zachowania, oraz nastroju.

Terapia poznawczo-behawioralna